Om oss

Scils arbete ska genomsyras av ett stort personligt engagemang och
att i alla sammanhang leverera beställd kvalitet och väl uppfylla kundens förväntningar. Nöjda kunder är en förutsättning för vår verksamhet.

Scil är ett projektutvecklingsbolag som bildades i februari 2013. 
Företaget består idag av ägarna Ulrika Davidsson och Anders Johansson. Med lång gedigen erfarenhet och brett kunnande arbetar vi med helheten från idé till bostad, vi har en väl grundad helhetssyn över alla delar som måste stämma och samordnas i ett bostadsprojekt.

Vår verksamhet är i huvudsak fokuserad till projektutveckling av bostäder i Göteborg med omnejd. Genom att tillföra kompetens, värde och inlevelse karaktäriseras våra projekt av kvalitet och viljan av att alltid uppfylla våra kunders förväntningar, oavsett om vi utvecklar projekt åt oss själva eller arbetar på uppdrag av externa beställare.

Scil har under åren som gått i huvudsak jobbat med totalansvar för utveckling och genomförande av flerbostads- och småhusområden för ett antal större beställare såsom Förbo, Sverigehuset, Veidekke Bostad, NCC, Jutabo och Balder.

Vår styrka är att se dess möjligheter och att utveckla kreativa lösningar, både tekniskt och ekonomiskt. 

Välkommen till Scil!

Anders Johansson är utbildad civilingenjör och har arbetat i bygg- och bostadsbranschen i mer än 20 år.
Han har bred erfarenhet och har arbetat med projektutveckling av bostäder och projektgenomförande i alla dess skeden.

Ulrika Davidsson är utbildad civilingenjör och har arbetat i bygg- och bostadsbranschen i mer än 20 år.
Även Ulrika har bred erfarenhet och har arbetat med projektutveckling av bostäder och projektgenomförande i alla dess skeden.